Számszeríj tartása, birtoklása engedélyköteles?

Egyik egyesületi tagunk tette fel a kérdést, hogy számszeríj tartásához kell-e rendőrhatósági engedély? Röviden a válaszom, hogy nem. Azonban jó ha tudjuk, hogy hogyan és mikor használhatjuk és mikor nem!

A számszeríj a közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősül, így a használatának módja Magyarországon jogszabályban korlátozott. Számszeríjjal elsősorban lőtéren, vagy ennek hiányában e célra kijelölt területen kell és lehet gyakorlatozni. A gyakorlatozáshoz szükséges a terület tulajdonosának engedélye, illetve szükséges a lőterekre vonatkozó biztonsági rendszabályok alkalmazása. Ez azt is jelenti, hogy rendőrhatósági engedély beszerzése a területnek gyakorlás céljára történő használatához nem szükséges.

Törvényi szabályozás

Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen viselhető és használható a terület kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása mellett. A számszeríj viseléséhez és használatához védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye, illetve vadászterületen a vadászatra jogosult hozzájárulása is szükséges.

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 41. § (1.)

Számszeríj szállítása

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt tárolóeszközben birtokolható (szállítható).

253/2004 39. § (5.)

Számszeríj tárolása

A számszeríj tárolásáról - értelemszerűen, mivel nem engedély köteles - nem rendelkezik a törvényalkotó, de tárolása úgy ajánlott, hogy illetéktelen ne tudjon könnyen hozzáférni.

Pin It

Kapcsolat

Tagi belépés